Nieuwsbrief
Maart 2017
Home    Over Ons    Diensten    Voor wie    Nieuws    Onderzoek    Aanbod    Events
In deze editie
Denkt u wel eens aan fondsvorming?
Kansen voor uw zorgvastgoed
Verkocht voor Elan Wonen
Taxeren volgens de basis- of full versie?
Meld u aan voor een van de workshops van Capital Value (kosteloos!)
Exemplaar van ons onderzoeksrapport ontvangen?
Corporaties willen meer investeren in nieuwbouw en verduurzaming

  
Begin februari was het zover en presenteerde Capital Value de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkelingen op de woning(beleggings)markt. Naast beleggers en ontwikkelaars werden meer dan 75 corporaties ondervraagd over de gevolgen van de nieuwe Woningwet en het invoeren van de woningmarktgebieden. Dit leverde interessante resultaten op. Zo bleek er bij veel corporaties een positieve financiële situatie te zijn ontstaan, waardoor corporaties meer mogelijkheden hebben om te investeren in sociale huurwoningen en het verduurzamen van ouder bezit. Daarnaast geven beleggers aan ook in 2017 weer veel kapitaal beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. Lees meer.  

Fondsvorming
Denkt u wel eens aan fondsvorming?

Naast complexgewijze verkoop kan het in de huidige markt interessant zijn om bij verkoopoverwegingen ook na te denken over fondsvorming. Meerdere pensioenfondsen zijn bereid om middels samenwerking langjarige afspraken te maken over het doorexploiteren van huurwoningen. Hierbij kan ook gedacht worden aan fondsen waarbij de corporatie een rol blijft spelen bij het verhuurbeleid en het management van de woningportefeuille. Er zijn meerdere varianten denkbaar. Wilt u hier meer over weten? Graag informeren wij u nader over de mogelijkheden.

Zorgvastgoed
Kansen voor uw zorgvastgoed

Onlangs startte Capital Value met de verkoop van woonzorgcomplex Triade in Almere, een recent opgeleverd complex met een langjarige huurovereenkomst. Beleggers hebben in toenemende mate belangstelling voor de verwerving van zorgvastgoed en seniorenwoningen, een ontwikkeling die kansen biedt aan corporaties. Onze zorgspecialisten beschikken over specifieke kennis die van belang is bij de verkoop van zorgvastgoed en ontwikkelden ook een workshop om u hier vrijblijvend meer over te vertellen. Lees meer over onze dienstverlening.  

Transacties
Verkocht voor Elan Wonen

Capital Value begeleidde Elan Wonen bij de verkoop van 54 nieuwbouw appartementen in woontoren Aquaverde in Haarlem. Aquaverde is de hoogste woontoren van nieuwbouwontwikkeling Land in Zicht. Door de oplopende tekorten zijn met name nieuwbouwontwikkelingen in stedelijke gebieden zeer gewild. Er was dan ook zeer veel interesse voor verwerving van deze woningen. De woningen zijn uiteindelijk verkocht aan Amvest Investment Management die de woningen aankocht ten behoeve van het Amvest Residential Core Fund. Lees meer.

Verkocht voor Waterweg Wonen

Stichting Waterweg Wonen had de wens om twee woningcomplexen met in totaal 31 eengezinswoningen in Vlaardingen te verkopen en schakelde Capital Value in om de verkoop te begeleiden. Er werd een gestructureerd en transparant verkoopproces gevoerd met een succesvolle verkoop aan Accresco Vastgoed als gevolg. De complexen liggen in de wijk Babberspolder aan de rand van het vernieuwde ’t Nieuwelant park.
Lees meer.

Verkocht voor De Woonmensen

Er is veel belangstelling bij beleggers in huurwoningen. Dit geldt zowel voor grote portefeuilles, maar ook voor de aankoop van enkele woningen. Zo begeleidde Capital Value Stichting De Woonmensen bij de verkoop van vier woningen in Apeldoorn. Vooral regionale beleggers tonen veel interesse in kleinere aantallen woningen.” Lees meer.

TAXATIES
Taxeren volgens de basis- of full versie?

De Woningwet verplicht u uw vastgoedportefeuille tegen marktwaarde te waarderen. Capital Value onderzocht de keuze van corporaties voor de basis- of full versie van het handboek. Uit de resultaten komt een interessante verschuiving naar voren. Waar in 2015 het grootste deel van de corporaties koos voor waardering volgens de basisversie (62%), geeft het grootste deel van de corporaties voor 2016 aan de waardering volgens de full versie uit te zullen gaan voeren (54%). Capital Value Taxaties heeft voor het verslagjaar 2016 reeds voor een groot aantal corporaties taxaties mogen uitvoeren volgens de full versie. Meer over onze taxatiedienstverlening.

Workshops
Meld u aan voor een van de workshops van Capital Value (kosteloos!)

Wilt u uw kennis over een onderwerp in een dagdeel verbreden? Schrijf u in voor één van onze workshops. Indien meerdere personen binnen uw organisatie interesse hebben in deelname, kunnen wij de workshop ook in-house verzorgen.

Workshop complexgewijs verkopen
Workshop waarderen tegen marktwaarde
Workshop zorgvastgoed verkopen en taxeren (Nieuw!) 
 
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Exemplaar van ons onderzoeksrapport ontvangen?


Wilt u een exemplaar van De woning(beleggings)markt in beeld 2017 per post ontvangen? Dat kan. Stuur ons een email met uw naam en adresgegevens en wij sturen u een exemplaar toe. Uiteraard beantwoorden wij ook graag alle vragen over uw vastgoedportefeuille. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen.

Capital Value | Maliebaan 85 | 3581 CG UTRECHT | +31 (0)30 72 71 700 | info@capitalvalue.nl | www.capitalvalue.nl
Capital Value verstuurt 3-4 x per jaar een nieuwsbrief. Indien u geen interesse heeft, dan kunt u zich hier afmelden.